top of page
Projektová činnost

Projekty novostaveb a rekonstrukcí bytových domů, rodinných domů, sportovních zařízení, školských zařízení, veřejných budov, projekty oprav statických poruch staveb, projekty ocelových konstrukcí atd. Projekty provádíme včetně projednání až do fáze získání pravomocného stavebního povolení.  Zajišťujeme autorský dozor, inženýrskou činnost, technický dozor atd.

Činnost autorizovaného inspektora

Zkrácené stavební řízení podle par. 117 Stavebního zákona  (nahrazuje stavební povolení). Certifikát autorizovaného inspektora k vydání kolaudačního souhlasu podle par.122  St. zákona. Kontroly stavby stavebním inspektorem, odborné posudky atd.

Činnost energetického specialisty podle zákona č. 406/2000 Sb.

Zpracování průkazu energetické náročnosti budovy - PENB („energetický  štítek“). Projekty zateplení obálky budovy nebo jejích částí – obvodových stěn, střechy, výměna oken atd. Odborné posudky, návrhy úsporných opatření apod. Projekty nízkoenergetických domů, projekty pasivních domů.

Přírodní a tradiční stavitelství

Projekty staveb postavených z přírodních materiálů a materiálů šetrných k životnímu prostředí – dřevo, kámen, sláma, jíl a jiné, za využití přírodních zákonitostí. U těchto staveb zajišťujeme i realizaci, zejména  zhotovení hliněných omítkek, doškové a šindelové střechy, tesařské konstrukce.

bottom of page