top of page

Ing. Jaroslav Kaňka

 • Absolvent ČVUT Fakulta stavební v r. 1985

 • Absolvent postgraduálního studia  „Tvorba a ochrana životního prostředí“  na ČVUT  v r. 1991

 • Autorizovaný inženýr pro pozemní stavby, číslo autorizačního osvědčení ČKAIT 0006625

 • Autorizovaný inspektor podle par. 143  Stavebního zákona , jmenován ministrem pro místní rozvoj dne 28.5. 2008 pod  evidenčním číslem 0091

 • Energetický specialista podle zákona 406/2006 Sb. jmenovaný Ministerstvem průmyslu a obchodu 6.3. 2009,   číslo oprávnění  0431.

 • Člen asociace energetických specialistů

 • Člen Vědeckotechnické společnosti pro sanace staveb a péči o památky (WTA CZ).

Ing. Tereza Kaňková

 • Absolvent ČVUT Fakulta stavební

 • bakalářské studium obor Architektura a stavitelství

 • magisterské studium obor Budovy a prostředí

 • (2 semestry-Technische Universität München - Lehrstuhl für Bauphysik (prof. Gerd Hauser )

 • Specializace: přírodní stavitelství, konverze industriálních staveb

Ing. Jan Kaňka

 • Absolvent ČVUT Fakulta stavební

 • obor Konstrukce pozemních staveb

 • magisterské studium obor Stavební inženýrství

 • 2 roky praxe ve firmě Doosan Lentjes jako konstruktér ocelových konstrukcí 

 • Specializace: ocelové konstrukce, statika staveb

Ocenění

bottom of page