top of page

projekty

Turistické centrum Kralupy

Cílem projektu bylo navrhnout opravu a využití levobřežního předmostí Mostu TGM v Kralupech n.V. Tento most autorů J. Krohy a J. Farského je chráněn jako kulturní památka České republiky a je jednou z mála, ne-li vůbec jedinou architektonicky významnou stavbou ve městě. Maximálně respektovat tento fakt bylo snahou autorů ve všech fázích přípravy i realizace této akce.

Konverze průmyslového mlýna

Jednalo se o objekt bývalého vlácového mlýna, který nebyl po léta vy užíván. Částečně podsklepený dům se čtyřmi nadzemními podlažími. Stavba byla nesena pouze obvodovým zdivem o tloušťkách 150cm - 1PP , 90cm-1NP, 2NP,  60 cm-3NP, 45cm- 4NP a vnitřním dřevěným skelet – na sloupech o průřezu 25/25cm jsou uloženy průvlaky 25/36 cm, na nich pak stropní trámy 21/27cm cca po 1m, bez vnitřního ztužení.

Sportovní hala Praha Bráník

Zadáním bylo ekonomické řešení velké víceúčelové komerční sportovní haly pro badminton, tenis, florbal atd.

Byly navržena dvoulodní hala s podélným spojovacím prvkem. Každá loď má půlkruhový průřez o průměru 21 m. Celkové rozměry stavby:  šířka 45mm , délka  85m. V každé lodi je umístěno 10 badmintonových kurtů. Střední spojovací část slouží jako komunikační prostor pro přístup k jednotlivým kurtům.

2 Lávky pro pěší Kralupy nad Vltavou

Území u soutoku potoků Zákolanského a Svatojiřského je v rámci města Kralupy n.V  poměrně atraktivním prostorem. Snahou projektantů nebylo vyřešit pouze přemostění potoku, ale vytvořit z míst zajímavé zastavení k odpočinku a rekreaci. Vlastní lávky jsou řešeny jako pobytové. Břehy potoku jsou upraveny tak, aby po kamenných stupních byl možný přístup k vodě. Na předmostí lávek, které je vydlážděno, jsou umístěny dubové lavičky (ty jsou osazeny i přímo na jedné z lávek).

Přírodní stavitelsví

Přírodní stavitelství je obor založený na užívání tradičních stavebních materiálů novými netradičními postupy tak, aby byly splněny současné stavební standardy. Hlavními užívanými materiály jsou dřevo, hlína, sláma, kámen, písek, rákos, celulóza. Tyto materiály jsou ve srovnání s konvenčními zcela přirozené, ekologicky bezproblémové a zdravotně nezávadné.

Kaplička sv. Jiří Kralupy nad Vltavou

Původní kaplička z konce 18-tého století (1781?), byla poslední dochovanou stavbou starého Lobečku.  Naprosto nesmyslně, jak je v Kralupech dodnes dobrým zvykem,  byla  zbourána  v  r. 1967. ***    V roce 2004 jsme zpracovali stavební dokumentaci na repliku zbourané stavby.

Sportovní hala Kralupy nad Vltavou

Zadáním bylo co možno nejlevnější řešení vytápěné sportovní haly pro umístění dvou tenisových kurtů. Protože stavba se nachází v místě,  kde byly cukrovarské rybníky později zasypané odpadem ze stavby sídliště Cukrovar, jednalo se o poměrně složité základové poměry. Nosná konstrukce  hal je tvořena ocelovými  obloukovými Vierendelovými nosníky, které jsou založeny na nestejně dlouhých vrtaných pilotách. Povodeň v r.  2002 přečkala stavba bez jakýchkoli následků.

Rodinné a bytové domy

Ocelové konstrukce

Škola Nelahozeves

Původní, značně zanedbaný, objekt jídelny byl zrekonstruován a zvýšen o jedno podlaží, ve kterém jsou situovány 3 učebny a jedna učebna venkovní.

Kostel Kralupy nad Vltavou

Zadání investora je projektová dokumentace řešící statické zajištění a opravu trhlin v obvodových stěnách. Statické trhliny v obvodových stěnách, které místy přecházejí i do kleneb se vyskytují především na jižní a severní fasádě v polovině stavby směrem ke kostelní věži.

Kaplička sv. Huberta a altán

Zadání: Na zatravněné terase na jižním úpatí hory Říp navrhnout jednoduchou kapli a altán.

Celá stavba má sloužit místním občanům, turistům a v neposlední řadě  členům místní myslivecké společnosti, kteří byli u zrodu této akce.

Rekonstrukce Dobrovíz č.p. 21

Projektová dokumentace řeší obnovu historicky cenného a památkově chráněného areálu statku s hospodou v přízemí. Bude provedena kompletní rekonstrukce celkově zanedbané stavby včetně oprav některých staticky narušených konstrukcí.

Rekonstrukce č.p. 62 Goetheho ulice

Obytný dům V Goetheho ul. čp. 62 pochází patrně z prvního desetiletí 20. Století z období těsně před první světovou válkou.  Jeho dominantní výrazové prvky odkazují na sloh vyzrálé až pozdní geometrické secese s prvky historismu.

Rekonstrukce č.p.1995/10 Nerudova Litoměřice

Původní stavba byla postavena jako skladovací objekt. Konstrukčně se jedná o železobetonový skelet s masivními obvodovými stěnami vnitřními železobetonovými sloupy a trámovými stropy.

Nástavba ZŠ Panenské Břežany

Zadáním investora bylo zvýšit kapacitu stávající školy o dvě učebny včetně příslušného zázemí. Původní objekt školy bude zvýšen o jedno podlaží ve stejném půdorysu.

Please reload

bottom of page