top of page

2 lávky pro pěší Kralupy nad Vltavou

Dokumenty ke stažení

Autorská zpráva - dvě lávky

Popis projektu

Území u soutoku potoků Zákolanského a Svatojiřského je v rámci města Kralupy n.V  poměrně atraktivním prostorem. Snahou projektantů nebylo vyřešit pouze přemostění potoku, ale vytvořit z míst zajímavé zastavení k odpočinku a rekreaci.

Vlastní lávky jsou řešeny jako pobytové. Břehy potoku jsou upraveny tak, aby po kamenných stupních byl možný přístup k vodě. Na předmostí lávek, které je vydlážděno, jsou umístěny dubové lavičky (ty jsou osazeny i přímo na jedné z lávek).

Obě lávky pojí materiálové složení a nosný systém, avšak vzhledově se zásadně liší.  Lávka přímo na soutoku potoků je široký otevřený mostek s výhledem na oba přítoky. Druhá lávka je zastřešena sedlovou střechou, což značně zvýší trvanlivost konstrukce a navíc může sloužit jako útočiště procházejících před deštěm.

Materiálově: byly použito pouze lepené a rostlé dřevo, čedič z lomu Dubičná a předzvětralý titanzinkový plech.

Technicky se jedná o nahrazení dožilých betonových můstků asi 80 let starých. Protože kamenné břehové opěry byly v použitelném stavu, tak ve snaze o jejich znovuvyužití a tím i výrazné zlevnění stavby, byla zvolena dřevěná konstrukce s výrazně menší vlastní tíhou než původní betonová.

Konstrukční řešení: Nosná konstrukce lávky je navržena jako dřevěná, tvořena dvěma hlavním nosníky z lepeného modřínového dřeva, příčníky a podélníky.

Dřevěná mostovka z dubových fošen 60/140.

 

Dřevěné části z lepeného nebo rostlého modřínového dřeva. Třída GL 24 H, ocel 10505 BST520. Povrchová úprava modřínového dřeva- ošetřeno impregnačním základem a tenkovrstvou lazurou.

Galerie

bottom of page