top of page

Kaplička sv. Jiří Kralupy nad Vltavou

Dokumenty ke stažení
Popis projektu

Původní kaplička z konce 18-tého století (1781?), byla poslední dochovanou stavbou starého Lobečku.  Naprosto nesmyslně, jak je v Kralupech dodnes dobrým zvykem,  byla  zbourána  v  r. 1967. ***    V roce 2004 jsme zpracovali stavební dokumentaci na repliku zbourané stavby.  Dokumentace byla zpracována metodou fotogrammetrie, tedy rekonstrukce jednoho z mála dochovaných fotografických snímků.

 

Protože při pozdější realizaci byly odhaleny původní základy, ukázalo se, že půdorysné rozměry určené fotogrammetricky se od skutečných lišily pouze o 70mm. 

 

Město Kralupy vypsalo v r. 2006 na obnovení kapličky veřejnou sbírku, která dopadla neslavně –  vybral se pouze nepatrný zlomek potřebných finančních prostředků.

V r. 2012 jsme tedy přikročili k realizaci stavby vlastními silami. Stavbu realizovala firma Makra Kralupy tradiční technologií blízkou postupům používaným v době vzniku původní stavby. Kovářsky zpracované mříže provedl akad. soch. Josef Majrych, obraz sv. Jiří  je od akademického malíře  Martina Frinda. Zvon odlil zvonař Michal Votruba.

Kapličku slavnostně vysvětil v r. 2013 pomocný biskup pražský Václav Malý

Galerie

bottom of page