top of page

Škola Nelahozeves

Dokumenty ke stažení
Popis projektu

Původní, značně zanedbaný, objekt jídelny byl zrekonstruován a zvýšen o jedno podlaží, ve kterém jsou situovány 3 učebny a jedna učebna venkovní. Součástí je potřebné zázemí, nové vnitřní schodiště a schodiště venkovní sloužící jako únikové, požární. Celý nově vzniklý objekt tak může fungovat jako samostatný školní pavilon. Přízemí, ve kterém se nachází kuchyně a jídelna je kompletně zrekonstruováno. 

Původní objekt vykazoval statické závady - trhliny v nosných stěnách vlivem podmáčených základů. Bylo tedy nejprve nezbytné tyto poruchy a jejich příčiny odstranit. Bylo provedeno rozšíření základových pásů, sepnutí nosných stěn helikální výztuží a zesílení meziokenních pilířů ocelovou bandáží. Také bylo navrženo a realizováno odvedení srážkových vod od objektu.

bottom of page