top of page

Rekonstrukce domu č.p. 62 Goetheho ul. Praha Bubeneč

0061,62-13.JPG
Dokumenty ke stažení
Zadání

Obytný dům V Goetheho ul. čp. 62 pochází patrně z prvního desetiletí 20. Století z období těsně před první světovou válkou.  Jeho dominantní výrazové prvky odkazují na sloh vyzrálé až pozdní geometrické secese s prvky historismu. Obytný dům se šesti bytovými jednotkami, je architektonicky kvalitně řešená stavba, využívající svého zapojení do terénní konfigurace ulice a náspu u viaduktu v Mlýnské ulici soklovou partií z kyklopského zdiva.  V exteriéru se se uplatňuje přízemí a část patra s reliéfně zpracovaným dekorem fasády /  jemné vertikální vlnovkové rýhováním/  I ornamentální pravoúhlá plastická štuková dekorace nad hlavním vstupem od kolejiště.

Projekt řeší rekonstrukci památkově chráněného bytového domu  a jeho následného využití ke komerčním účelům a bydlení. Jedná se především o restaurování všech vnějších i vnitřních povrchů a podlah, nové výplně otvorů, nové vnitřní rozvody, dispoziční změny, novou půdní vestavbu a řešení sanace zemní vlhkosti.

bottom of page