top of page

Rekonstrukce domu č.p.1995/10 Nerudova Litoměřice   

IMG_6388.JPG
Dokumenty ke stažení
Zadání

Původní stavba byla postavena jako skladovací objekt. Konstrukčně se jedná o železobetonový skelet s masivními obvodovými stěnami vnitřními železobetonovými sloupy a trámovými stropy. Do tohoto skeletu je umístěna dispozice chodbového trojtraktu, kdy uprostřed je chodba, a v krajních traktech jsou situovány malometrážní byty a v přízemí kanceláře

bottom of page