top of page

Nástavba ZŠ Panenské Břežany

nakres.jpg
Dokumenty ke stažení
Základní charakteristika stavby

Zadáním investora bylo zvýšit kapacitu stávající školy o dvě učebny včetně příslušného zázemí. Původní objekt školy bude zvýšen o jedno podlaží ve stejném půdorysu. Dále bude upravena vstupní část v 1NP tak, aby ZŠ měla samostatný vstup a zcela oddělený provoz od MŠ, která je umístěna v 1NP.           

bottom of page